Aquestes es faran en la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca del Penedès, i seran les darreres del Pere Montserrat com a President.

L'Assemblea Ordinària tindrà el següent: 

ORDRE DEL DIA:

 

1)    Lectura i Aprovació de l’acta anterior.

2)    Estat de comptes i informe econòmic 2012/2013

3)    Informe esportiu 2012/2013

4)    Ratificació junta directiva

5)    Precs i preguntes.

 

I l'Extraordinària tindrà el següent: 

ORDRE DEL DIA:

 

1)   Renuncia President

2)   Acceptació de càrrec del vicepresident I com a President

3)   Modificació junta directiva

4)   Pressupost temporada 2013/2014

5)   Modificació quotes socis

6)   Informe esportiu 2013/2014

7)   Pla d'actuació temporada 2013/2014

8)   Precs i preguntes