Dona la coincidència que es el mateix àrbitre que va dirigir el partit d'anada.