El projecte que s’ha estrenat per aquesta temporada 2009-2010, ha significat un important canvi amb molts aspectes. Pot ser no cal repetir que s’ha confiat amb un tècnic amb experiència com es Puchi, ara bé, el més important és que el pressupost per la temporada ha tingut un important descens especialment a la partida destinada a fitxatges.

 Curiosament aquesta davallada econòmica del pressupost per la temporada ha portat a un fet curiós i és que quan el “mister” ha confeccionat la plantilla de jugadors amb un criteri de qualitat/preu, ha significat que alguns jugadors de la temporada passada i en certa casos algun dels anomenats de casa, es a dir del gran Penedès, no acceptessin l’oferta econòmica en considerar-la baixa i hagin decidit canviar d’aires. Actualment a la plantilla del Vilafranca tant sols hi podem veure, de gent de casa a Moral, Pere Costa i Pere Roca, els que acompanyats de la resta de nous fitxatges, la majoria del Poble Sec, formen un compensat equip que de moment esta assolint bons resultats.

S’ha criticat que al primer partit de lliga no hi hagués cap jugador diguem-ne local o com ja hem dit del gran Penedès, a Banyoles en van jugar dos Costa i Moral, però el més important pot ser son els resultats, tant els de lliga com els econòmics i de moment els econòmics van quadrant i els de lliga als dos primers partits també. Per tant a seguir treballant...